Groot onderhoud Kiltunnel van start

1024 683 YME Projects & Contracts

DORDRECHT, 2 november 2020 – Afgelopen woensdag 28 oktober 2020 is het plan van aanpak ‘Groot onderhoud Kiltunnel’ formeel geaccepteerd door directeur Arie Bras van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Met dit tekenmoment gaat de uitvoering van het groot onderhoud aan de Kiltunnel echt van start.

Afgelopen jaar hebben het projectteam van opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil (hierna Kiltunnel) en aannemerscombinatie sKILs (bestaande uit Mourik Infra BV en Dynniq Nederland BV) in de vorm van een bouwteam de engineering en aanpak voor het groot onderhoud van de Kiltunnel vormgegeven. Voor de samenwerkingsvorm van het bouwteam is gekozen om de kennis en ervaring vanuit de Kiltunnel optimaal te combineren met de uitvoeringskennis van sKILs. De engineering voor het groot onderhoud is gereed en de uitvoering kan nu van start.

Eerste activiteit zichtbaar

De komende maanden worden de eerste activiteiten rondom de tolstraten zichtbaar. Zo wordt er voorbelasting geplaatst ten behoeve van de te realiseren weg richting het nieuwe kantoor van de Kiltunnel. De eerste activiteiten hebben geen impact op het gebruik van de tunnel voor automobilisten en fietsers. Vanaf januari 2021 start aannemerscombinatie sKils met haar werkzaamheden rondom de tolstraten. Hierbij wordt één van de vier tolstraten afgesloten.

Nieuwsbrief en Kiltunnel-app

Tijdens de uitvoering van het groot onderhoud aan de Kiltunnel vinden er drie weekendenafsluitingen plaats. Daarnaast is tijdens sommige werkzaamheden de tunnelcapaciteit beperkt door het sluiten van een tolstraat of tunnelbuis. Via de website (www.kiltunnel.nl) kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden en eventuele gevolgen van de werkzaamheden. Daarnaast heeft de Kiltunnel een eigen mobiele app ontwikkeld die u gratis kunt downloaden uit de AppStore en Playstore om de werkzaamheden op de voet te volgen. Hieronder de QR Code naar Projectapp Kiltunnel.

page2image31765296

Bijdrage Yme Projects & Contracts

Voor dit fantastische project heeft Peter Regtering van Yme Projects & Contracts via het Ingenieursbureau Drechtsteden (hierna IBD) de rol van proces-, contract- en risicomanager op zich mogen nemen. Met enthousiasme, betrokkenheid en inzet heeft hij vanaf de initiatieffase tot en met de bouwteamfase mogen bijdragen aan de totstandkoming van dit project. In de uitvoering mag hij namens het IBD, in de rol van procesmanager, dit project blijven begeleiden. Yme Projects & Contracts feliciteert de Kiltunnel en sKILs met deze mooie mijlpaal en wenst iedereen succes met de totstandkomen van dit project.