Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Yme Project & Contracts is een eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder tevens begrepen iedere gewijzigde, bestaande of toekomstige opdracht, die aan Yme Projects & Contracts of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven alsmede op alle rechtsbetrekkingen die daarmee verband houden.

De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening juli 2013

Via onderstaande link komt u bij de pdf versie van de Algemene voorwaarden die Yme Projects & Contracts hanteert, te weten DNR’11, eerste herziening juli 2013. https://www.nlingenieurs.nl/assets/pdfs/976e0ef3b6/Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED.pdf