Op twee plaatsen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch-Noorderdiepzone Dordrecht, aanbrengen van twee nieuwe zinkers in het bronwaterleidingnet ten behoeve van nieuw aangelegde of verdiepte hoofdwatergangen. Op dezelfde locaties met betonnen schaaldelen en betonnen oevermatten, extra beschermen van de daar aanwezige ruwwaterleiding.

Bel 06 337 32 432

Wij helpen u graag op weg

Of stuur een bericht

peter@ymeprojects.nl