Contractmanagement

Onze helden hebben kennis van en ervaring met aanbesteden van zowel werken als diensten op Nationaal én Europees niveau. Deze kennis en ervaring is opgedaan in diverse Civieltechnische projecten. Onze helden onderscheiden zich in dit vakgebied door hun open en respectvolle houding naar alle projectbetrokkenen en zorgen ervoor dat het een teamresultaat wordt die gedragen wordt in heel uw organisatie en daarbuiten. Deze eigenschappen vallen niet toevalligerwijs samen met de beginselen van het aanbesteden. Het zit in onze genen. Het spreekt voor zich dat zij de theorie (waaronder de vigerende wet- en regelgeving) kennen. Via trainingen en praktijk houden zij dit op peil. Bij het opstellen van alle aanbestedingsdocumenten gebruiken zij deze theorie en schuwen het, mede door hun praktijkkennis niet om in overleg met u een eigen interpretatie en uitwerking hieraan te geven.

Onze rol

Wij analyseren uw vraag, zijn kritisch en proactief met een pragmatische inslag. Wij pakken uw vraag projectmatig op en komen samen met u op een gestructureerde wijze tot een oplossing.

Bel 06 337 32 432

Wij helpen u graag op weg

Of stuur een bericht

peter@ymeprojects.nl