Risicomanagement

Hoe kan je de kans van optreden of het gevolg verkleinen dat in het project onverwachts de planning niet wordt gehaald, of dat er meerkosten ontstaan. Oftewel, hoe vergroten wij onze awareness. Door middel van risicomanagement krijg je inzicht in het speelveld van een project. Op hoofdlijnen dienen iteratief telkens dezelfde stappen te worden doorlopen van de risicoanalyse, gelijk aan de stappen van het projectmatig werken, plan-do-check-(re)act. Dit vormt gelijk de basis van het risicomanagement. Voor dit onderwerp is de laatste tijd veel aandacht vanwege de veranderende rol van de opdrachtgever terwijl het al sinds mensenheugenis wordt toegepast. De opdrachtgever wil steeds meer op afstand, een regierol vervullen in zijn projecten, maar dient daarbij wel goed na te denken waar, bij wie, waarom en hoe hij zijn risico’s belegt. Onze helden kunnen u begeleiden bij iedere afzonderlijke stap die in de risicoanalyse gezet wordt maar wij kunnen uw organisatie ook bijstaan in het voeren van risicomanagement.

Onze rol

Wij analyseren uw vraag, zijn kritisch en proactief met een pragmatische inslag. Wij pakken uw vraag projectmatig op en komen samen met u op een gestructureerde wijze tot een oplossing.

Bel 06 337 32 432

Wij helpen u graag op weg

Of stuur een bericht

peter@ymeprojects.nl